Tumblelog by Soup.io
  • wzzbill
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2015

9289 428d
Reposted frompralinka pralinka
Mam jedną taką książkę - "Ryby śpiewają w Ukayali" Arkadego Fiedlera - nie dostałem jej w prezencie, ale była ze mną na wyprawie i czytałem ją tam, gdzie Fiedler ją pisał. Pewnego dnia wpadła do rzeki. Do TEJ konkretnej rzeki Ukayali. Teraz stoi na półce spuchnięta - kompletnie zniszczona, ale jaka cenna! Mam jedną taką książkę...
Hmm.. mam i drugą, która opisuje Saharę, a jednocześnie była na Saharze i sypie się z niej piach. "Zielone piekło" też mam i ta książka pachnie dymem z ognisk, które paliłem w dżungli, w Gujanie, żeby świeciły do czytania. (Nie doczytałem do końca, bo rzecz trochę nudna...)
Te trzy wymienione są moje, ale obok nich mam też książki po Tacie, po Bracie, po... O to to to - to jest w moim pojęciu prezent doskonały - czyjaś przeczytana książka zdjęta z półki specjalnie dla mnie; najchętniej bez konkretnej okazji - ot tak.
— W. Cejrowski
Reposted fromsaphirka saphirka
Nie czuj przykrości z powodu kogoś, kto dał sobie z Tobą spokój. To jemu powinno być przykro, bo olał kogoś na kogo mógł liczyć w każdej sytuacji.
Reposted fromNarniaaa Narniaaa
to co dobre nigdy nie jest łatwe
— Gin, "tylko ciebie chce"
Reposted fromkarna karna
Przez alienację rozumiemy ten rodzaj doświadczenia, w którym osoba doświadcza siebie samej jako obcej. Można by rzec, że się od niej wyobcowała. Nie doświadcza siebie samej jako ośrodka świata, jako twórcy własnych czynów (...) Osoba wyalienowana nie ma kontaktu z sama sobą, tak jak nie ma kontaktu z nikim innym. Siebie i innych doświadcza tak, jak doświadcza rzeczy: za pośrednictwem zmysłów i zdrowego rozsądku, ale jednocześnie bez produktywnej więzi z samą sobą i ze światem zewnętrznym. 
— Erich Fromm, Zdrowe społeczeństwo
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl